0

 

הסכם למשתמש


 

 

1. הוראות כלליות

1.1.הנהלת האתר (הלאה – "הנהלה") מאפשרת למשתמש באינטרנט (הלאה – "המשתמש") להשתמש באתר SeeYou”" ושירותיו (הלאה – "האתר") בתנאים המפורשים בהסכם למשתמש הנוכחי (הלאה – "הסכם") ובנוסף בהתאם למדיניות הפרטיות. ההסכם נכנס לתוקף מרגע שהמשתמש מסכים עם התנאים לפי סעיף 1.3 של ההסכם.

1.2. אנו שומרים עבורנו זכות לשנות תנאים והגבלות שחלים על שירות שלנו בכל פרק זמן רצוי.במידה ונחליט לשנות מדיוניות הפרטיות שלנו אנו נפרסם הודעה על השינויים במדיניות הפרטיות שלנו ובכל מקום אחר שאנו נחליט על מנת שאת/ה  תהיה מעודכן תמיד על המידע שאנו אוספים, שימוש בו ועל התנאים, במידה וקיימים, שאנו  משתמשים בהם.

במידה ויחולו שינויים במדיניות שלנו אנו נפרסם הודעה על שינויים אלה בדף זה, דרך שליחת הודעת לדוא"ל או בהודעה המתפרסמת בדף הבית שלנו.

1.3. השימוש שלך בשירותים של האתר או ביצוע תהליך הרשמה לאתר מהווה הסכמה מצדך לתנאי שימוש אלה באופן מלא , ללא כל הסתייגות וחריגים. אם אינך מסכים עם אחד מהתנאים בהסכם הנ"ל, כדאי שתפסיק להשתמש בשירותי האתר. במידה ובוצעו שינויים בהסכם למשתמש ע"י הנהלת האתר לפי סעיף 1.2 של ההסכם והמשתמש אינו מסכים עם השינויים, עליו להפסיק להשתמש בשירותיו של האתר באופן מיידי.


 

2. רישום משתמש. חשבון משתמש.

2.1. כדי להשתמש בכמה מהשירותים של האתר שלנו על המשתמש חובה לבצע תהליך רישום לאתר שבסיום התהליך ייבצר חשבון משתמש.

2.2. כדי לבצע הרשמה לאתר שלנו ובאפליקציה במכשיר הנייד ניתן להשתמש במילוי טפסים ע"י הזנת פרטים ליצירת הקשר (שם מלא – פרטי ומשפחה, כתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה).

2.3. המידע האישי של המשתמש הנמצאת בחשבון המשתמש נשמר ועובר תהליך עיבוד ע"י ההנהלה בכפוף לתנאי המדיניות הפרטיות

2.4. שם משתמש וסיסמא כדי לגשת לחשבון של המשתמש. בשלב הרישום לאתר על המשתמש לבחור שם המשתמש לפי רצונו (שם סמלי ייחודי) וסיסמא לצורך גישה/כניסה לחשבון. הנהלת האתר רשאית לאסור שימוש בשמות המשתמש מסוימים. כמו כן, ההנהלה יכולה לקבוע דרישות  להגדרת שם משתמש וסיסמא (למשל, מספר תווים, סמלים מותרים וכו').

2.5. המשתמש האחראי באופן עצמאי על סודיות וייחודיות הסיסמה שלו. רק המשתמש אחראי לפעילות המתרחשת (וגם לתוצאות) בחשבון שלו או באמצעותו בגבולות האתר, הכוללת הסכמה מלאה לשימוש בפרטי חשבון המשתמש ע"י צד שלישי בתנאים שונים (כמו כן, לפי חוזה או הסכם). לפי כך, כל הפעולות במסגרת האתר ובשימוש האתר תחת חשבון המשתמש נחשבים שבוצעו ע"י המשתמש עצמו. 


 

3. תנאי שימוש האתר.

3.1. המשתמש באופן עצמאי אחראי לכל פעילות כלפי צד שלישי שהוא ביצע בזמן השהייתו באתר או במסגרתו כולל פעילות המפירה זכויות ואינטרסים לגיטימיים של צד שלישי. בנוסף, שמירה על חוקיות השימוש בשירותיו של האתר.

3.2. המשתמש לא רשאי בזמן שימוש באתר לבצע :

3.2.1. לעלות, לשלוח, להעביר או לפרסם בכל דרך אחרת ו/או להפיץ חומר המהווה חומר לא חוקי, עם תוכנות זדוניות, מידע משמיץ, פוגע במוסר, מפגין אלימות ואכזריות, פוגע בזכויות קניין רוחני, קידום שנאה ו/או אפליה נגד אנשים על אפליה גזעית, אתנית, מינית, דתית, חברתית, מכיל עלבונות של שום אדם או ארגונים, מכיל אלמנטים פורנוגרפיים, ארוטיים עם ילדים, המהווה פרסום (או קידום) שירותים בעלי אופי מיני (כולל במסווה של שירותים אחרים), מסביר את הליך ייצור, שימוש או כל שימוש אחר בסמים או חומרים הדומים לסמים, חומרי הנפץ או נשק אחר;

3.2.2. להפר זכויות של צד שלישי, כולל בני נוער ו/או לגרום להם נזק בכל דרך;

3.2.3. לעלות, לשלוח, להעביר או לפרסם בכל דרך אחרת ו/או להפיץ חומר בהיעדר הזכויות לעשות זאת על פי החוק או כל יחסים חוזיים;

3.2.4. לעלות, לשלוח, להעביר או לפרסם בכל דרך אחרת ו/או להפיץ חומר המכיל פרסום או מידע הקשור לפרסום, ספאם (גם מחיפוש), רשימות כתובות דוא"ל זרות, תוכנות "פירמידות", שיווק רב דירוגי (MLM), מערכות שכר אינטרנטי, עסקי e-mail  ו"מכתבי אושר";

3.2.5. לעלות, לשלוח, להעביר או לפרסם בכל דרך אחרת ו/או להפיץ חומר המכיל וירוסים או קודי מחשב שונים, קבצים או מערכות המיועדים להפריע, להרוס או להגביל את התפקוד של כל ציוד מחשבים או תקשורת או תוכנה עבור גישה לא מורשה, וכן את המספרים הסידוריים למוצרים מסחריים תוכנה ותוכניות לדור, שמות המשתמש, סיסמאות שלהם ואמצעים אחרים כדי להשיג גישה לא מורשה לאתרים באינטרנט, וכהצבת קישורים למידע לעיל;

3.2.6. באופן בלתי חוקי לאסוף ולאחסן נתונים אישיים של אנשים אחרים;

3.2.7. לשבש את הפעולה הרגילה של האתר;

3.2.8. לפרסם קישורים למשאבי אינטרנט שתוכנם הוא בניגוד לחקיקה הקיימת;

3.2.9. לקדם את הפעולות שמטרתן פגיעה בהגבלות ואיסורים שהוטלו על ידי ההסכם;

3.2.10. בכל דרך אחרת להפר את כללי המשפט, ובכלל זה החוק הבינלאומי.


 

4. זכויות בלעדיות לתוכן של האתר והתוכן.

4.1. כל הרכיבים הזמינים באמצעות האתר, כולל עיצוביים, טקסט, גרפיקה, איורים, קטעי וידאו, תוכנות מחשב, מסדי נתונים, מוסיקה, צלילים ואובייקטים אחרים (להלן - התוכן של האתר), וכל תוכן שפורסמו באתר כפוף לזכויות בלעדיות של הנהלה האתר, המשתמשים ובעלי זכויות אחרות.

4.2. שימוש בתוכן ו/או מרכיבים אחרים של האתר ניתן אך ורק במסגרת פעילות האתר. לא ניתן להשתמש במרכיבי האתר או תוכנו ללא אישור בעלי זכויות. הגדרת שימוש כוללת בין היתר : רבייה, העתקה, עיבוד, הפצה על בסיס כלשהו, תצוגה במסגרת וכדומה. יוצא מהכלל מהווים מקרים המפורטים בחוקה או בהסכם הנוכחי.

השימוש ע"י המשתמש במרכיבי התוכן של האתר כמו גם כל מרכיב/תוכן אחר לצורך שימוש אישי ולא מסחרי מותר רק בתנאי שמירה על כל הודעות זכויות היוצרים, זכויות נלוות, סימני מסחר והודעות אחרות של מחבר, לשמור את השם (או כינוי) של מחבר/בעל זכויות יוצרים שלמות, שמירה על האובייקט המתאים ללא שינוי. יוצא מהכלל מהווים מקרים המפורטים בחוקה או בהסכם הנוכחי.


 

5. אתרים ותכנים של צד שלישי.

5.1. האתר יכול להכיל קישורים לאתרים אחרים (אתרי צד שלישי). הגופים המוגדרים כצד שלישי והתכנים שלהם לא נבדקים ע"י הנהלת האתר על עמידת בדרישות (אמינות, הכללה, חוקיות וכו'). ההנהלה אינה אחראית לכל מידע, חומרים הפרוסים באתרי צד שלישי אשר המשתמש נגיש אליהם דרך שימוש באתר. בין היתר, ההנהלה אינה אחראית לכל חוות דעת או הצהרות הנמצאות באתרי צד שלישיים, פרסומות, וכו ', כמו גם לזמינותם של אתרים אלה או לתכנים וההשלכות של השימוש בהם על ידי המשתמש.

5.2. קישור (בכל צורה) לכל אתר, מוצר, שירות, מידע עם סימן מסחרי או אופן שימוש אישי אחר, הממוקם באתר לא מהווה אישור או המלצה על המוצרים הנ"ל (שירותים, פעילות) מצד הנהלת האתר, למעט מקרים שעליהם נאמר במפורש באתר.


 

6. פרסום באתר.

6.1. ההנהלה אינה אחראית על תכני מודעות פרסום הנמצאים באתר.


 

7. אין אחריות, הגבלת אחריות.

7.1. המשתמש משתמש באתר על אחריותו המלאה. האתר מסופק "כמו שהוא". ההנהלה לא אחראית על התאמת האתר לדרישות המשתמש;

7.2. ההנהלה לא אחראית על: האתר מתאים/ יתאים לדרישות המשתמש; האתר יהיה זמין באופן רציף, במהירות, באמינות וללא שגיאות; תוצאות המתקבלות עקב שימוש באתר יהיו מדויקות ואמינות ויכולות לשמש לכל מטרה או בכל תפקיד (למשל, כדי להקים ו/או לאשר כל מיני עובדות); איכות של מוצר מסוים, שירותים, מידע וכו' המתקבלים כתוצאה משימוש באתר יתאימו לציפיות המשתמש;

7.3. השימוש בכל מידע ו/או חומרים (כולל תוכנה להורדה, מכתבים, כל הוראות והנחיות לפעולה וכו') שמשתמש נגיש אליהם עקב שימוש באתר על אחראיות האישית של המשתמש בלבד והוא אחראי בלעדי לתוצאות שימוש במידע ו/או בחומרים אלה, לרבות נזק שהוא יכול לגרום למחשב שלך למשתמש או לצד שלישי, לכל אובדן של נתונים או כל נזק אחר; 

7.4. ההנהלה לא אחראית על כל סוגי הפסדים כתוצאה מהשימוש באתר על ידי המשתמש או חלקים/תכונות של האתר;


 

8. הוראות אחרות.

8.1. הסכם הנוכחי מהווה הסכם בין משתמש לבין הנהלת האתר כלפי אופן שימוש באתר וגובר על כל ההסכמים הקודמים בין המשתמש לבין ההנהלה.

8.2. הסכם הנוכחי מסודר ומנוהל בהתאם לחוקה. הנושאים שאינם מוסדרים בהסכם זה ניתנים לאישור בהתאם לחוק. כל המחלוקות אפשריות הנובעות מהיחסים המצוינים בהסכם זה יוסדרו בדרך שנקבעה לפי החוק. בכל מקום בטקסט של הסכם זה.

8.3. בהתחשב בחוסר תועלת של שירותים הניתנים על פי הסכם זה, את הכללים על הגנת צרכן, הניתנים על ידי החקיקה לא יכולים להיות ישימים למערכת היחסים בין המשתמש לבין ההנהלה

8.4. שום דבר בהסכם זה לא מובן כמו ההקמה בין המשתמש להנהלה יחסי סוכנות, יחסי שותפות בפעילויות משותפות, גיוס אישי, מערכת יחסים אחרת, לא נקבעו במפורש על ידי ההסכם.

8.5. אם מסיבה זו או אחרת, אחת או יותר מן הוראות של הסכם זה יוכרזו לא חוקיות, זה לא משפיע על המציאות או קבלת יתר הוראותיו של ההסכם.

8.6. חוסר מעשה מצד ההנהלה במקרה של הפרה על ידי המשתמש או משתמשים אחרים של הוראות ההסכם אינו מונע מההנהלה את הזכות לנקוט בפעולה מתאימה כדי להגן על זכויותיה מאוחר יותר ולא אומר שההנהלה מוותרת על הזכויות שלה במקרה של הפרות דומות.

8.7. ההסכם הנוכחי  ומדיניות פרטיות בנויים בנוסף בשפה רוסית ובמקרים מסוימים, ניתן לספק למשתמש למידע בשפה אחרת. במקרה של הבדלי הגרסה הרוסית של ההסכם ואת גרסתו של ההסכם בכל שפה אחרת, יחולו הוראות הגרסה בשפה הרוסית של הסכם זה.


 

פרטי התקשרות

במידה ויש שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, את שיטות העבודה של אתר זה או היישום הנייד שלנו (אפליקציה) או על העסקות שלך עם האתר או היישום הנייד שלנו אנא צרו איתנו קשר בכתובת: :contacts@seeyou.live